slide

Hỏi đáp

Tôi có thể lưu được loại dữ liệu gì trên Cloud Storage?

Cloud Storage sử dụng hệ thống lưu trữ với công nghệ hàng đầu thế giới, cho phép lưu trữ tất cả các loại dữ liệu từ phim, ảnh, nhạc, văn bản tới các file Database (Oracle, Mysql, MongoDB, MSsql...) hay các file hệ điều hành, máy ảo, ứng dụng (Exchange, sharepoint, IIS, Tomcat, Apache...) và tất cả các định dạng khác.Tôi có thể lưu được loại dữ liệu gì trên Cloud Storage?Cloud Storage sử dụng hệ thống lưu trữ với công nghệ hàng đầu thế giới, cho phép lưu trữ tất cả các loại dữ liệu từ phim, ảnh, nhạc, văn bản tới các file Database (Oracle, Mysql, MongoDB, MSsql...) hay các file hệ điều hành, máy ảo, ứng dụng (Exchange, sharepoint, IIS, Tomcat, Apache...) và tất cả các định dạng khác.

Tốc độ đường truyền Cloud Storage phụ thuộc yếu tố nào?

Cloud Storage được xây dựng trên nền tảng Cloud. Băng thông hệ thống là không giới hạn, chỉ phụ thuộc vào tốc độ đường truyền phía đầu khách hàng.

Tôi muốn phát triển phần mềm trên Cloud Storage có được không?

Cloud Storage cho phép kết nối dùng thư viện API chuẩn quốc tế. Bạn hoàn toàn có thể phát triển ứng dụng của mình sử dụng Cloud Storage để lưu trữ dữ liệu.

Tôi có thể mount data trên kstorage vào server của tôi không?


Image