slide

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ S3 STORAGE

1. S3 Storage là gì?

S3 Storage (Simple Storage Service) là dịch vụ lưu trữ đối tượng được xây dựng để lưu trữ và truy xuất bất kỳ lượng dữ liệu nào từ bất cứ nơi nào. Đây là dịch vụ lưu trữ đơn giản có độ bền, độ sẵn có, hiệu suất, tính bảo mật dẫn đầu ngành và khả năng thay đổi quy mô gần như không giới hạn với chi phí cực kỳ thấp.

2. Object Storage là gì?

Object storage – lưu trữ đối tượng hay lưu trữ hướng đối tượng, giống như tên gọi là một hình thức lưu trữ dữ liệu dưới dạng các đơn vị riêng biệt (các đối tượng). Các đối tượng được lưu trữ bên trong một kho lưu trữ duy nhất, và sẽ không được tập hợp lại thành tệp bên trong một thư mục nằm trong các thư mục khác. Lưu trữ hướng đối tượng sử dụng những khung logic để chứa Đối tượng theo cơ chế ngang hàng. Mỗi object sẽ bao gồm dữ liệu của chính nó, meta data và id định danh.

3. S3 Storage khác Storage truyền thống trên cloud server như thế nào ?

Storage truyền thống như SSD, HDD, Cloud VPS disk đều bị giới hạn nhất định về tài nguyên. Mỗi lần muốn nâng cấp sẽ phải thay đổi thiết bị, gắn thêm disk mới, yêu cầu tắt cloud server. Còn S3 Storage có mức giới hạn cực kì cao (hàng TB) và có thể gia tăng không cần yêu cầu tắt cloud server.

4. KStorage có sử dụng chung tiêu chuẩn nào với thế giới ?

KStorage dùng chung tiêu chuẩn S3 Storage Compatible với cách dịch vụ S3 lớn trên thế giới như Amazon S3 hay Google Cloud Storage.

5. Tôi có thể lưu được loại dữ liệu gì trên Simple Storage Service ?

Bạn có thể lưu trữ ảo bất kỳ loại dữ liệu nào, ở bất kỳ định dạng nào...

6. Tốc độ truy cập Simple Storage Service phụ thuộc yếu tố nào ?

Đường truyền mạng tới dịch vụ S3.

7. Tôi có thể làm gì với dịch vụ S3 Storage ? Như phát triển phần mềm hay mở web server chẳng hạn ?

S3 là dịch vụ thuần lưu trữ, bạn có thể lưu trữ dữ liệu trên S3. Tuy nhiên S3 sẽ không hỗ trợ cài đặt các dịch vụ khác như webserver, tools,..

8. Có thể mount data trên KStorage vào server của tôi không ?

Có. Một số dịch vụ của bên thứ 3 giúp sử dụng S3 như một storage cho cloud server truyền thống, nhưng chỉ nên sử dụng trong một số trường hợp nhất định.

9. Tôi có thể sử dụng KStorage để thay thế cho AWS S3 sẵn có không?

Có. S3 Compatible được hỗ trợ sẽ gần như giúp bạn thay thế các tính năng cơ bản cần có của một S3 Storage. Tuy nhiên, một số tính năng đặc biệt chỉ AWS S3 mới có thể hỗ trợ.