slide

BẢNG GIÁ S3 STORAGE

S3 Storage là một ứng dụng công nghệ tuyệt vời của công nghệ điện toán đám mây giúp cho việc lưu trữ thông tin tối ưu hơn.

Bạn có thể lựa chọn các gói cấu hình bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để được báo giá cấu hình khác với chi phí tối ưu nhất.

Store 1
vnđ 1.440/GB
(Tháng)

Dung lượng tối đa: 1TB
SSL
AES256
Versioning
Store 2
vnđ 1.360/GB
(Tháng)

Dung lượng tối đa: 2TB
SSL
AES256
Versioning
Store 3
vnđ 1.280/GB
(Tháng)

Dung lượng tối đa: 5TB
SSL
AES256
Versioning
Store 4
vnđ 1.200/GB
(Tháng)

Dung lượng tối đa: 10TB
SSL
AES256
Versioning
Store 5
vnđ 1.120/GB
(Tháng)

Dung lượng: > 10TB
SSL
AES256
Versioning