HCM: (028) 7300 2299 HN: (024) 7300 0878 Hotline : 1-900-6413 Email: support@kdata.vn LiveChat
Bảng giá


Store 1

1.440 vnđ/GB/Tháng

 • Dung lượng: 100GB - 1TB
 • SSL
 • AES256
 • Versioning
 • Đăng ký
 • Store 2

  1.360 vnđ/GB/Tháng

 • Dung lượng: 1TB - 2TB
 • SSL
 • AES256
 • Versioning
 • Đăng ký
 • Store 3

  1.280 vnđ/GB/Tháng

 • Dung lượng: 2TB - 5TB
 • SSL
 • AES256
 • Versioning
 • Đăng ký
 • Store 4

  1.200 vnđ/GB/Tháng

 • Dung lượng: 5TB - 10TB
 • SSL
 • AES256
 • Versioning
 • Đăng ký
 • Store 5

  1.120 vnđ/GB/Tháng

 • Dung lượng: > 10TB
 • SSL
 • AES256
 • Versioning
 • Đăng ký