slide

Bảng giáStore 1
vnđ 1.440/GB
(Tháng)

Dung lượng tối đa: 1TB
SSL
AES256
Versioning
Store 2
vnđ 1.360/GB
(Tháng)

Dung lượng tối đa: 2TB
SSL
AES256
Versioning
Store 3
vnđ 1.280/GB
(Tháng)

Dung lượng tối đa: 5TB
SSL
AES256
Versioning
Store 4
vnđ 1.200/GB
(Tháng)

Dung lượng tối đa: 10TB
SSL
AES256
Versioning
Store 5
vnđ 1.120/GB
(Tháng)

Dung lượng: > 10TB
SSL
AES256
Versioning