slide

Chính sách hoàn tiền

1. ĐIỀU KIỆN GIẢM CƯỚC:

Bên chúng tôi ( KDATA) có trách nhiệm giảm cước cho Bên khách hàng trong trường hợp việc cung cấp dịch vụ bị gián đoạn quá ba ngày (trừ các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh)... và những lỗi do Bên cung cấp gây ra.

Căn cứ để xét giảm cước là biên bản xác nhận dịch vụ bị gián đoạn giữa hai Bên.

2. Thời gian và mức giảm cước:

Số tiền cước được giảm được tính bằng tiền cước thuê bao tháng chia cho tổng số ngày trong tháng nhân với số ngày bị gián đoạn.

3. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH:

KDATA có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách giảm cướ theo thời gian phù hợp với môi trường, pháp luật của Việt Nam và sẽ thông báo đến toàn bộ khách hàng qua email.